NX Mold Design tự động hóa và tối ưu hóa toàn bộ quá trình phát triển khuôn bao gồm thiết kế từng bộ phận, thiết kế công cụ và kiểm tra chuyển động của từng bộ phận đảm bảo đáp ứng nhanh với thay đổi thiết kế và khuôn mẫu chất lượng cao.

NX là một trong những phần mềm nổi tiếng nhất hiện nay trong lĩnh vực thiết kế CAD, mô phỏng CAE và tạo chương trình gia công CAM cho máy CNC – cung cấp giải pháp tổng thể CAD/CAM/CAE/PLM, tạo khả năng liên kết linh hoạt giữa các khâu trong quá trình sản xuất từ thiết kế CAD, phân tích CAE và mô phỏng gia công CAM.