Vericut, là một chương trình phần mềm được sử dụng để mô phỏng gia công CNC. Nó được sử dụng để mô phỏng chuyển động đường dẫn dao và quá trình loại bỏ vật liệu, phát hiện lỗi hoặc các khu vực không hiệu quả trong các chương trình NC. Nó được phát triển bởi CGTech Inc. và phát hành lần đầu tiên vào năm 1988.