Phần mềm ANSYS CFX là một chương trình động lực học chất lỏng mục đích chung, hiệu năng cao đã được áp dụng để giải các bài toán dòng chảy đa dạng trong hơn 20 năm qua. Trái tim của ANSYS CFX là công nghệ bộ giải cao cấp của nó, mấu chốt để đạt được các lời giải tin cậy và chính xác, nhanh chóng và mạnh mẽ. Bộ giải hiện đại, giải song song tốt là nền tảng cho sự lựa chọn phong phú các mô hình vật lý cho phép mô tả gần như tất cả các hiện tượng liên quan đến dòng chất lỏng. Bộ giải và nhiều mô hình vật lý của nó được gói trong một giao diện đồ họa (GUI) và môi trường người dùng hiện đại, trực quan và linh hoạt, với các khả năng mở rộng cho tùy biến và tự động hóa dùng các file ghi lệnh thực thi (session), ngôn ngữ script và ngôn ngữ biểu thức mạnh mẽ.