Địa chỉ download tài liệu và phần mềm:

1. Catia V5 V6: https://www.fshare.vn/folder/TVOJDW6TCZN2?token=1546590046

                        Pass RAR : hoquangdai.com

SIEMENS NX là một trong những phần mềm CAD/CAM/CAE mạnh mẽ nhất hiện nay. NX cung cấp giải pháp tổng thể từ thiết kế, sản xuất đến tối ưu hiệu quả kinh tế.